the watchmaking crafts of cheap richard mille replica under $53 is in the highest flight.

merchants tirelessly dedicated to the creation of replique montre rolex for sale in usa.
japanese movie where girl turns people into blow up sexdolls?
how do people clean best sex doll?
white tank beautystic tuxedo gown
Ochrana osobných údajov | ANAKRA - Náradie a stroje
Nákupný košík Nákupný košik
Váš nákupný košík je prázdny.  Viac...

Ochrana osobných údajov našich zákazníkov

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov, Vám v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 (GDPR) z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov, poskytujeme nasledujúce informácie.:


Prevádzkovateľ internetového systému www.anakra.sk:
Anastázia Králiková - ANAKRA náradie a stroje
Ulica Skautov 1733/6
94131 Dvory nad Žitavou

IČO: 46334076

Anastázia Králiková - ANAKRA je registrovaným správcom osobných údajov na Úrade pre ochranbu osobných údajov a všetky údaje získané od zákazníkov využíva výhradne pre svoju vnútornú potrebu. Firma Anastázia Králiková - ANAKRA získava od zákazníkov iba tie údaje, ktoré sú nevyhnutné pre správne a úplné spracovanie, vybavenie a odoslanie objednávky, ktorú zákazník urobil.  Prevádzkovateľ získava osobné údaje formou registračného formulára, umiestneného na stránke www.anakra.sk alebo vyplnením objednávkového formulára v prípade nákupu bez registrácie.

Zoznam spracúvaných osobných údajov

 • Fakturačné údaje
   - Meno a priezvisko / Obchodný názov spoločnosti
   - Adresa trvalého bydliska / sídla spoločnosti
   - V prípade registrácie firmy IČO, DIČ, IČ DPH
   - Telefónne číslo - pre potreby komunikácie so zákazníkom.
   - Adresa elektronickej pošty - pre potreby zaslania potvrdenia objednávky, elektronickej faktúry, a pre potreby komunikácie v súvislosti s vybavovaním objednávky.
   
 • Adresa doručenia
   - Meno a priezvisko príjemcu
   - Adresa doručenia
   - Telefónne číslo príjemcu – v prípade doručenia kuriérom


 • Údaje o objednávkach - pre potreby ich vybavenia, fakturácie a riešenia prípadných reklamácií.

Účel spracúvania osobných údajov

  • Vystavenie daňového dokladu - faktúry, v zmysle zákona 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty, § 71 ods. 2 pism. b).
  • Doručenie tovaru a identifikácia zákazníka pred odovzdaním vopred zaplateného tovaru.
  • Potvrdenie objednávky, platby za tovar, dodania objednaného tovaru - telefonicky a prostredníctvom emailu.
  • Evidencia registrovaných zákazníkov na účely vedenia ich užívateľských účtov na stránke www.anakra.sk
  • Evidencia zákazníckych objednávok pre riešenie prípadných reklamácií a
  • Zasielanie informačných newslettrov.

Sprostredkovateľ

Anastázia Králiková - ANAKRA vyhlasuje, že osobné údaje svojich zákazníkom nezverejňuje ani neposkytuje žiadnym tretím stranám. Výnimku predstavujú nižšie uvedený externý dopravcovia, ktorým sú osobné údaje zákazníkov poskytované v rozsahu (meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, emailová adresa, obsah objednávky), ktorý je nutný pre bezproblémové doručenie zásielky a prevádzkovateľ webhostingu. Bez výslovného súhlasu zákazníkov nakladá Firma Anastázia Králiková - ANAKRA s ich osobnými údajmi iba a výhradne v rozsahu, ktorý pripúšťa zákon o ochrane osobných údajov.


Doručovateľ:

Direct Parcel Distribution SK s.r.o.
Technická 7
821 04 Bratislava
Slovenská Republika
IČO: 35834498


Poskytovateľ webhostingu a riešenia e-shopu
ZANET, s.r.o.
Rybárska 1068/3
931 01 Šamorín
IČO: 45688630


Kupujúci udeľuje predávajúcemu súhlas so spracovaním a uschovávaním jeho osobných údajov na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu a údaje budú následne vymazané. Kupujúci si môže kedykoľvek svoje osobné údaje skontrolovať a zmeniť po prihlásení sa na stránke www.anakra.sk v sekcii Zmeniť moje údaje (táto možnosť sa zobrazí po prihlásení).