Nákupný košík Nákupný košik
Váš nákupný košík je prázdny.  Viac...

Ochrana osobných údajov našich zákazníkov

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov, Vám v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 (GDPR) z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov, poskytujeme nasledujúce informácie.:


Prevádzkovateľ internetového systému www.anakra.sk:
Anastázia Králiková - ANAKRA náradie a stroje
Ulica Skautov 1733/6
94131 Dvory nad Žitavou

IČO: 46334076

Anastázia Králiková - ANAKRA je registrovaným správcom osobných údajov na Úrade pre ochranbu osobných údajov a všetky údaje získané od zákazníkov využíva výhradne pre svoju vnútornú potrebu. Firma Anastázia Králiková - ANAKRA získava od zákazníkov iba tie údaje, ktoré sú nevyhnutné pre správne a úplné spracovanie, vybavenie a odoslanie objednávky, ktorú zákazník urobil.  Prevádzkovateľ získava osobné údaje formou registračného formulára, umiestneného na stránke www.anakra.sk alebo vyplnením objednávkového formulára v prípade nákupu bez registrácie.

Zoznam spracúvaných osobných údajov

 • Fakturačné údaje
   - Meno a priezvisko / Obchodný názov spoločnosti
   - Adresa trvalého bydliska / sídla spoločnosti
   - V prípade registrácie firmy IČO, DIČ, IČ DPH
   - Telefónne číslo - pre potreby komunikácie so zákazníkom.
   - Adresa elektronickej pošty - pre potreby zaslania potvrdenia objednávky, elektronickej faktúry, a pre potreby komunikácie v súvislosti s vybavovaním objednávky.
   
 • Adresa doručenia
   - Meno a priezvisko príjemcu
   - Adresa doručenia
   - Telefónne číslo príjemcu – v prípade doručenia kuriérom


 • Údaje o objednávkach - pre potreby ich vybavenia, fakturácie a riešenia prípadných reklamácií.

Účel spracúvania osobných údajov

  • Vystavenie daňového dokladu - faktúry, v zmysle zákona 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty, § 71 ods. 2 pism. b).
  • Doručenie tovaru a identifikácia zákazníka pred odovzdaním vopred zaplateného tovaru.
  • Potvrdenie objednávky, platby za tovar, dodania objednaného tovaru - telefonicky a prostredníctvom emailu.
  • Evidencia registrovaných zákazníkov na účely vedenia ich užívateľských účtov na stránke www.anakra.sk
  • Evidencia zákazníckych objednávok pre riešenie prípadných reklamácií a
  • Zasielanie informačných newslettrov.

Sprostredkovateľ

Anastázia Králiková - ANAKRA vyhlasuje, že osobné údaje svojich zákazníkom nezverejňuje ani neposkytuje žiadnym tretím stranám. Výnimku predstavujú nižšie uvedený externý dopravcovia, ktorým sú osobné údaje zákazníkov poskytované v rozsahu (meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, emailová adresa, obsah objednávky), ktorý je nutný pre bezproblémové doručenie zásielky a prevádzkovateľ webhostingu. Bez výslovného súhlasu zákazníkov nakladá Firma Anastázia Králiková - ANAKRA s ich osobnými údajmi iba a výhradne v rozsahu, ktorý pripúšťa zákon o ochrane osobných údajov.


Doručovateľ:

Direct Parcel Distribution SK s.r.o.
Technická 7
821 04 Bratislava
Slovenská Republika
IČO: 35834498


Poskytovateľ webhostingu a riešenia e-shopu
ZANET, s.r.o.
Rybárska 1068/3
931 01 Šamorín
IČO: 45688630


Kupujúci udeľuje predávajúcemu súhlas so spracovaním a uschovávaním jeho osobných údajov na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu a údaje budú následne vymazané. Kupujúci si môže kedykoľvek svoje osobné údaje skontrolovať a zmeniť po prihlásení sa na stránke www.anakra.sk v sekcii Zmeniť moje údaje (táto možnosť sa zobrazí po prihlásení).

 

 

Prihlásenie


Registrácia zákazníkov
Zabudli ste heslo?
Novinky
Partneri
Mrstav Preprava materiálov